Schilderijen en installaties.Onderzoekt de afhankelijkheid van waarneming en weergave. Kenmerken van het werk zijn: realistische verbeelding, vlakke weergave en de illusie van ruimte, verandering en gelijkvormigheid van beelden.

Paintings and installations.Investigates the relation between observation and reproduction, based on the observable world. Characteristics of the work are: realistic imagination, flat display and the illusion of space, change and uniformity of images.